1. ÚVOD A ROZSAH PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje zpracováváme dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a na základě jeho hlavních zásad:
a – zákonnost, korektnost a transparentnost;
b – účelové omezení;
c – minimalizace údajů;
d – přesnost;
e – omezení uložení;
f – integrita a důvěrnost;

Veškeré údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou (dále bude definováno). Cílem tohoto prohlášení je objasnit vám způsoby použití vámi poskytnutých osobních údajů. Náš závazek je chránit vaše práva a možnosti kontroly osobních údajů a ochrany soukromí. Dále uvádíme, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak tyto osobní údaje používáme a třetí strany, s kterými je sdílíme. Osobní údaje nám slouží k různým účelům, podrobnosti najdete níže.

2. SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Pojem „osobní údaje” znamená veškeré informace, které se týkají vás a které vás identifikují, buď samy o sobě nebo spolu s dalšími informacemi, které máme k dispozici. Shromažďujeme různé druhy osobních údajů o vás, včetně následujícího (podle potřeby):

2.1 OSOBNÍ ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH
Osobní údaje (jméno, příjmení, název společnosti, adresa, ičo, dič, telefon, e-mail, bankovní účet) shromažďujeme za účelem udržení obchodního vztahu a fakturace po dobu 10 let daných zákonem.

2.2 OSOBNÍ ÚDAJE O POTENCIONÁLNÍCH ZÁKAZNÍCÍCH
Osobní údaje (jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefon, e-mail) shromažďujeme za účelem nabídek a budoucího obchodního vztahu po dobu 2 let.

2.3 OSOBNÍ ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH ZÁKAZNÍKŮ
Naši zákazníci, kteří si shromažďují osobní údaje svých zákazníků, nám tyto údaje nepředávají. Pokud by nám takové údaje byly předány, účely, prostředky zpracování a dobu uchování těchto údajů určuje náš zákazník/majitel – tedy správce těchto údajů. Jedná se o osobní údaje, které si naši zákazníci nadefinovali (jméno, příjmení, telefon, kontaktní email, adresa, případně další). V tomto případě bychom osobní údaje chránili, nepřistupovali do nich a dále je nevyužívali. Veškeré opravy/mazání těchto osobních údajů bychom provedli jen na písemný pokyn zákazníka.

2.4 OSOBNÍ ÚDAJE O DODAVATELÍCH
Osobní údaje (jméno, příjmení, název společnosti, adresa, ičo, dič, telefon, e-mail, bankovní účet) shromažďujeme za účelem udržení obchodního vztahu a fakturace po dobu 10 let daných zákonem.

2.5 OSOBNÍ ÚDAJE O POTENCIONÁLNÍCH DODAVATELÍCH
Osobní údaje (jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefon, e-mail) shromažďujeme za účelem nabídek a budoucího obchodního vztahu po dobu 2 let.

2.6 OSOBNÍ ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH
Osobní údaje (osobní číslo, jméno, příjmení, titul, adresa, rodné číslo, datum narození, rodinný stav, zdravotní pojišťovna, rodinní příslušníci vč. dat narození, údaj o pobírání důchodu – invalidního, starobního, údaj o tom, zda se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou, údaje o odměňování, platu, příplatcích) shromažďujeme za účelem uzavření smlouvy, vyplácení a evidence mzdy a zákonných odvodů po dobu 35 let dané zákonem.

2.7 OSOBNÍ ÚDAJE O BUDOUCÍCH ZAMĚSTNANCÍCH
Osobní údaje (jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, dosažené vzdělání, telefon, mail) včetně životopisů, které nám mohou být poskytnuty: fotografie, osobní preference, ID pro sociální sítě, a další, které nám jsou zasílány budeme uchovávat po dobu 1 roku.

2.8 NAŠE KAMEROVÉ SYSTÉMY
Naše kamerové systémy jsou určeny k ochraně osob, majetku a dat. Monitorovány jsou osoby, vozidla, zásoby, místa s uloženými cennostmi a hotovostí. Údaje z nich uchováváme po dobu 7 dnů.

2.9 NAŠE WEBOVÁ STRÁNKA
Na naší webové stránce používáme cookies, abychom našim uživatelům a klientům mohli poskytnout co nejlepší služby. Cookie slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících k našim stránkám.

Naše stránky mohou obsahovat taktéž cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele není známa (za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google).

V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek.

3.ZPRACOVATELÉ / POSKYTOVATELÉ SLUŽBY INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI
Zpracovatele / poskytovatele služby informační společnosti, kteří mohou přijít do styku s osobními údaji vybíráme pečlivě , vždy dbáme na jejich shodu s GDPR a na vyžádání Vám je sdělíme.

4. SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
S osobními údaji zacházíme opatrně a považujeme je za důvěrné. Sdílíme je tedy pouze s třetími stranami, které zde uvádíme:

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Sdílíme jen nezbytné osobní údaje: (osobní číslo, jméno, příjmení, titul, adresa, rodné číslo, datum narození, rodinný stav, zdravotní pojišťovna, rodinní příslušníci vč. dat narození, údaj o pobírání důchodu – invalidního, starobního, údaj o tom, zda se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou, údaje o odměňování, platu, příplatcích)

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
Sdílíme jen nezbytné osobní údaje: (osobní číslo, jméno, příjmení, titul, adresa, rodné číslo, datum narození, rodinný stav, zdravotní pojišťovna, rodinní příslušníci vč. dat narození, údaj o pobírání důchodu – invalidního, starobního, údaj o tom, zda se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou, údaje o odměňování, platu, příplatcích)

PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI
Sdílíme jen nezbytné osobní údaje: ( jméno, příjmení, titul, adresa, rodné číslo, datum narození, rodinný stav, zdravotní pojišťovna, rodinní příslušníci vč. dat narození)

ÚŘAD PRÁCE
Sdílíme jen nezbytné osobní údaje: (jméno, příjmení, titul, adresa, rodné číslo, datum narození, rodinný stav, zdravotní pojišťovna, rodinní příslušníci vč. dat narození, údaj o pobírání důchodu – invalidního, starobního, údaj o tom, zda se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou, údaje o odměňování, platu, příplatcích)

FINANČNÍ ÚŘAD
Sdílíme jen nezbytné osobní údaje: (jméno, příjmení, titul, adresa, rodné číslo, datum narození, rodinný stav, zdravotní pojišťovna, rodinní příslušníci vč. dat narození, údaj o pobírání důchodu – invalidního, starobního, údaj o tom, zda se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou, údaje o odměňování, platu, příplatcích)

OSTATNÍ KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY
Sdílíme jen nezbytné osobní údaje: ( jméno, příjmení, titul, adresa, rodné číslo, datum narození)

POSKYTOVATELÉ A ZPROSTŘEDKOVATELÉ FINANČNÍCH A POJISTNÝCH SLUŽEB
Sdílíme jen nezbytné osobní údaje: ( jméno, příjmení, titul, adresa, rodné číslo, datum narození)

NEMOCNICE / POSKYTOVATELÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Sdílíme jen nezbytné osobní údaje: ( jméno, příjmení, titul, adresa, rodné číslo, datum narození, zdravotní pojišťovna)

SLUŽBY SPOJENÉ S POSKYTOVÁNÍM A ÚDRŽBOU SOFTWARE A JINÝCH INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ, VČETNĚ SPRÁVY DAT NA DÁLKU A SLUŽBY CLOUD
Sdílíme jen nezbytné osobní údaje: (osobní číslo, jméno, příjmení, titul, adresa, rodné číslo, datum narození, rodinný stav, zdravotní pojišťovna, rodinní příslušníci vč. dat narození, údaj o pobírání důchodu – invalidního, starobního, údaj o tom, zda se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou, údaje o odměňování, platu, příplatcích)

Poskytovatele služeb v oblasti IT, kteří mohou přijít do styku s osobními údaji vybíráme pečlivě , vždy dbáme na jejich shodu s GDPR a na vyžádání Vám je sdělíme.

SLUŽBA OSTRAHY MAJETKU
Sdílíme jen nezbytné osobní údaje: ( identifikační číslo, jméno, příjmení)

SLUŽBY ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH FIREM A PORADCU
Sdílíme jen nezbytné osobní údaje: (osobní číslo, jméno, příjmení, titul, adresa, rodné číslo, datum narození, rodinný stav, zdravotní pojišťovna, rodinní příslušníci vč. dat narození, údaj o pobírání důchodu – invalidního, starobního, údaj o tom, zda se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou, údaje o odměňování, platu, příplatcích).

Poskytovatele služeb v oblasti účetní, daňové a personální problematiky, kteří mohou přijít do styku s osobními údaji vybíráme pečlivě , vždy dbáme na jejich shodu s GDPR a na vyžádání Vám je sdělíme.

5. INSTITUCE A VYNUCOVACÍ ORGÁNY
Osobní údaje zveřejňujeme v případě, že to vyžaduje zákon nebo zákonný proces, k účelu výkonu spravedlnosti, k ochraně důležitých zájmů, k vyšetřování donucovacích a regulačních úřadů, k ochraně majetku společnosti a obhajobě jejích zákonných práv, k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů webových stránek nebo z příkazu platného nařízení soudu nebo donucovacího orgánu.

6. SDÍLENÍ S OSTATNÍMI TŘETÍMI STRANAMI
Osobní údaje budeme sdílet s jinými třetími stranami (jinými, než je uvedeno výše např. PČR apod.) v takových případech, pokud to nařizuje zákon. V takovém případě vás nejdříve požádáme o souhlas se sdílením osobních údajů tímto způsobem.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jsme pevně odhodláni chránit vaše osobní údaje a používat náležitá technická a organizačně bezpečnostní opatření k ochraně proti jakémukoli neoprávněnému nebo nezákonnému zacházení a proti neúmyslné ztrátě, zničení nebo poškození.

8. MEZINÁRODNÍ PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje archivujeme a zpracováváme v České Republice. Nastanou-li však případy, kdy budeme muset osobní údaje převést mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), provedeme náležitá opatření k tomu, aby byly vaše osobní údaje patřičně chráněny. Takové kroky většinou znamenají kontrolu způsobů zabezpečení údajů příjemců.

9. ÚDAJE O DĚTECH
Všeobecně platí, že osobní údaje o dětech shromažďujeme jen v případě mzdových odvodů resp. slev na dani, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat. Jinak osobní údaje o dětech neshromažďujeme.

10. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI
Čestné jednání a transparentnost jsou pro nás důležité. Jsme upřímní ohledně toho, jaké osobní údaje shromažďujeme, a zavedli jsme systém, který vám umožní uplatnit veškerá vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

V případě potřeby uplatnění Vašich práv se obracejte na níže uvedený kontaktní e-mail.

10.1 PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A OPRAVY
Můžete nám kdykoli napsat žádost o osobní údaje, které o Vás vedeme, opravu určitých osobních údajů, které považujete za nesprávné nebo nerelevantní, nebo požádat o vymazání nebo jiné odstranění vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje na žádost zaktualizujeme, nebo odstraníme v souladu s platnou právní úpravou.

10.2 VYMAZÁNÍ INFORMACÍ
Kdykoliv můžete požádat o vymazání svých osobních údajů. Vaši žádost zvážíme a podle potřeby vám v souladu s výše popsanou platnou legislativou vyhovíme.

11. ÚPRAVY ZÁSAD
Zavazujeme se dodržovat základní principy ochrany soukromí a osobních údajů. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů proto pravidelně revidujeme, abychom se ujistili, že v něm nejsou žádné chyby a je dobře viditelné na našich webových stránkách, obsahuje náležité informace o vašich právech a o zpracování dat, že je uplatňováno a odpovídá platné legislativě. Občas můžeme prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat, aby odráželo nový vývoj a příležitosti ve vztahu k internetu a aby bylo v souladu s platnou legislativou. O případných zásadních změnách v prohlášení o ochraně osobních údajů vás budeme informovat prostřednictvím oznámení na našich webových stránkách, včetně přístupu k aktuální verzi tohoto prohlášení.

12. NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE (SPRÁVCE)
LF – AUTO s.r.o.
Línská 1054/1, 31800 Plzeň
IČ: 28044622
DIČ: CZ28044622

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22581

Kontaktní údaje správce: LF – AUTO s.r.o. – [email protected], +420 602 85 66 55

V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, jak používáme osobní údaje, jak uplatnit svá práva nebo ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, se prosím obraťte osobně, e-mailem nebo písemně na naší adrese.